Vítejte na cvvz.cz
CVVZ 2011 - Hradec Králové
CVVZ.CZ
Nejste přihlášen
9. února 2006

2000 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Jak vypadala ta první CVVZka v Českých Budějovicích? To se psal rok 2000... Můžete si přečíst Wikiho úvodní slovo, které bylo na webu a zavzpomínat ve fotogalerii...

Základním a nosnou myšlenkou a snahou organizátorů letošního setkání je idea

"OTVÍRÁNÍ  OBZORŮ"

 

Chceme co nejzřetelněji ukázat jaké jsou v práci s dětmi a mládeží možné:

- směry - cesty - nápady a praktika

Jaké k tomu lze využít:

- zdroje - zázemí - podporu - vybavení - výstroj a výzbroj

Jaké tyto činnosti provozují:

- instituce - zařízení - organizace - spolky a kluby

Jak lze navázat a provozovat:

- spolupráci a koordinaci

Jak tuto činnost popularizovat mezi dětmi a mládeží i na veřejnosti pomocí:

medií - na školách - na pracovištích rodičů - vývěskami - letáky a pod.

Jak činnost dokumentovat a zaznamenávat pomocí:

- tradičních kronik - fotografií - diapozitivy - videozáznamem - oddílovými časopisy či vývěskami

 

Na druhou stranu chceme jasně ukázat jaká úskalí a nebezpečí tato činnost přináší v oblastech:

- ochrany života a zdraví - mravních - hospodářsko ekonomických - trestních

A současně chceme poradit jak si na tato nebezpečí nejlépe "zajít".

 

Naší snahou je neomezovat počet zájemců o účast na tomto vrcholném setkání.

Ať zůstanou doma snad jen ti, kteří si CVVZ  představují jako bujarý mejdan,

či  nezralá dítka mladší 15ti let, která  by si chtěla přijet pohrát a "zablbnout"  na atrakcích.

 

Jste v Českých Budějicích vítáni a štáb věří, že si svůj program naleznete.

Naší snahou (a snad vylepšením předchozích ročníků), je vytvoření programových směrů. 

Například pro estéty bude určen směr označený barvou fialovou, pro zálesáky a drsňáky směr tmavozelený, pro diskutéry a tvůrce programů směr  oranžový, pro hledače náplně oddílové a klubové činnosti směr modrý, pro nadstavbové, nadregionální, průřezové akce a myšlenky směr červený, atrakce sportovního typu směr světle zelený, atp.

Tak budou tyto programy označeny v nabídce a naší snahou bude je seřadit tak, aby každý měl možnost si vytvořit program v plynulé návaznosti tak, aby mu toho uteklo co možná nejméně. V případě velkého zájmu se budeme snažit zopakovat příslušný program.

 

Za štáb kpt. Viki

 

Já mám i zde vzpomínku na zahajovací ceremoniál. Dlouhý had účastníků vyrazil do nočního lesa, který začíná hned za školou a nevedeni pořadateli jsme bloudili, klopýtali a zakopávali o klacky i bludné kořeny, až jsme (ze zcela nečekaného směru) dorazili na paseku, kde uprostřed již hořel velký oheň a indiánským rituálem jsme CVVZ v ČB zahájili.

Pirát

 


<< zpět
 
MŠMT
Hradec Králové
Královehradecký kraj
Web provozuje Galénův nadační fond
Technická realizace, design Vergilio 2004 - 2011
TOPlist