Vítejte na cvvz.cz
CVVZ 2008  24.-28.10.2008 Přerov
CVVZ.CZ
Nejste přihlášen
20. listopadu 2008

Programy a jejich hodnocení

Přátelé, je pár týdnů po Univerzální CVVZ 2008 Přerov. Je více než na místě nastínit Vám, jak vlastně celá akce dopadla, jak jsme ji viděli my, jak vypadaly programy a složení účastníků. Zkrátka takový malý souhrn naší cvévévézetky. V tomto článečku se dočtete něco o programech, které jste v letošním roce mohli navštívit. Příjemné čtení!

Plánované programy:

Programy na letošní CVVZ byly plánovány pro 600 účastníků. V posledních týdnech před akcí se zdálo, že se tento počet opravdu má možnost naplnit.Bohužel se tak nestalo, řada programů se tedy potýkala s nižší účastí, než bývá obvyklé. V drtivé většině kurzů ale nižší počet účastníků nebyl na škodu, naopak umožnil užší kontakt zúčastněných a hlubší výměnu zkušeností. Takové byly i většinové reakce účastníků.

K číslům: na letošní CVVZ bylo k dispozici 100 unikátních programů, přičemž některé se opakovaly. Celkově tedy bylo v nabídce 230 kurzů. Na akci se programy průběžně přizpůsobovaly potřebám lektorů, účastníků i organizátorů. K rušení kurzů docházelo především z důvodu malého počtu přihlášených účastníků kurzu. Ti, kteří byli takovýmto škrtem poškozeni, měli vždy možnost navolit si na centrální nástěnce náhradní program, který mohou v plánovaném čase navštívit. Programy se na Centrální nástěnce zveřejňovaly vždy půlden před jejich realizací.

V sobotu zůstávaly naplánované programy zachovány, v neděli došlo ke zrušení kurzu v jednotlivých případech, bohužel v pondělí odpoledne bylo pro nízkou účast zrušeno 40% kurzů.

Rušení programů z důvodu nedorazivšího lektora se konalo pouze u třech témat:

-         Produkce velkých akcí

-         Dětská práva

-         Pletení náramků přátelství z bavlnek

Rušení programů z důvodu dřívějšího odjezdu lektora u dvou témat:

-         Tábory pro rodiče a děti

-         Harry Potter – hry a motivace

           

Hodnocení programů:                                             

            Hodnocení programů CVVZ je každoročně velký oříšek. Je samozřejmostí, že způsob, kterým se programy hodnotily v letošním roce nenabízí nic jiného než souhrn subjektivních dojmů účastníků. Přestože z celkového hodnocení nelze vyvodit přímo měřitelné a validní údaje pro budoucí použití, barevné lístečky představující známky jako ve škole nám přinejmenším poskytují odpovídající zpětnou vazbu ze strany účastníků. Tato zpětná vazba je založena na kombinaci racionálního zhodnocení kvality na kurzu předávaných informací a dojmu, s jakým ten který účastník z kurzu odchází.             Lze namítat, že takto subjektivní hodnocení je značně vágní, nicméně záleží na tom, co od tohoto hodnocení očekáváme. Lístečková metoda nám nemůže nabídnout komplexní a konstruktivní hodnocení kvality lektora. To víme zpětně, nicméně při úvahách, jak zajistit vyšší míru konstruktivní kritiky, docházím k závěru, že by bylo nutné ke každému kurzu předem stanovit několik základních otázek, s těmi seznámit posluchače už na začátku programu, následně je po nich anonymně vyplněné požadovat na konci kurzu. Příprava takovýchto minidotazníků by znamenala poměrně silný nárůst předcévévézetkové administrativy, přičemž by nepřipouštěla možnost registrace účastníků až do poslední chvíle tak, jak jsme ji měli povolenou v letošním roce. Nebylo by totiž pak možné s dostatečným předstihem vyrobit odpovídající počet konkrétních minidotazníků. Navíc, publikační systém pavučina k tomuto nenabízí žádný nástroj, bylo by tedy třeba tuto nadstavbu provést ručně.

            Hodnoceno v úhlu poledu našeho záměru nastoupit systémovou cestu k hledání kvalitnějších lektorů, lístečková metoda hodnocení kurzů není k tomuto účelu vhodná, i když dokáže vyjádřit celkovou spokojenost účastníků.

            Za vhodný krok považuji cílený výběr lektorů a předem stanovený koncept programů, který má pevně v rukách jeden pracovník příprav. Je otázkou, zda technicky povolit přístup lektorů do systému už se statusem lektora, s tím, že centrálně je pak pouze autorizován či ne, nebo zda zachovat možnost pouze jednoduché registrace uživatele bez ohledu na jeho status, s tím, že tento je pak centrálně přidělován. Totéž platí pro pořadatele a VIP účastníky.

 

Shrnující tabulky a jejich výklad:

            V přiloženém souboru jsou v tabulce k nahlédnutí  sepsané nejlepší kurzy hodnocené celkovou známkou 1,0 tříděné dle programových řad a kategorií. Výjimečně je mezi kurzy započítán i takový, který byl jednou ohodnocen dvojkou, nicméně jedničkové hodnocení natolik výrazně převažuje nebo se jedná o jediný kurz své kategorie - do nejlépe hodnocených kurzů byl tedy započten. U všech kurzů je vždy uvedena hodnota průměrné známky, kurzy které nemají průměr 1,0 jsou tedy na první pohled viditelné :-)

 

            Na konci souhrnu jsou uvedené dva programy, které se setkaly s rozporuplnou reakcí účastníků.        De facto dostaly nejhorší hodnocení ze všech kurzů, nutno však podotknout, že výsledná známka není nijak katastrofální a že tentýž lektor v jiných bězích podobného kurzu figuruje i mezi nejlépe hodnocenými programy. Proto se domnívám, že relativně nepříznivý výsledek je způsoben především jistou kontroverzí tématu. Trend nechuti účastníků věnovat se vlastním osobním otázkám, na nichž se asertivita cvičí nejlépe, osobně sleduji už několik let. Akceptovat pitvání se v sobě samém je pro řadu účastníků nepřijatelný úkol.     

 

Slovní shrnutí výsledků hodnocení:

            Spolehlivě vždy nejlepší ocenění si odnášejí praktické rukodělné workshopy – výtvarné kurzy. Přes povětšinou slabší účast získaly výborná hodnocení kurzy sportovních či jiných pohybových aktivit venku, ať už to byly orvávací či recesní netradiční hry, štafety, či stavění lanových lávek. Nepochybně se líbil také sjezd Bečvy, který byl realizován ve dvou ze tří plánovaných běhů. S nízkou účastí se statečně popraly i kurzy zaměřené na ekologii v praxi a výuková exkurze za ptactvem na Tovačovské rybníky. Všechny získaly plný počet jedniček. Nové a velmi úzce vymezené aktivity, které se dlouho před akcí zdály být účastnicky ohrožené, na závěr své účastníky našly a tito byli velmi spokojení. Viz – pohybové aktivity osob se zrakovým postižením. Reálná sebeobrana jako preventivní a výchovný prostředek se s pozitivním ohlasem setkala v obou opakováních. 

            Velmi vysoké procento absolutně jedničkově hodnocených kurzů se našlo v souboru označeném jako Z v kombinaci s PP, tzn. Zážitkové kurzy zaměřené na psychologii a pedagogiku. Ať už to byly relaxační metody, Mladé čarodějnice, Priestor v tanci či Autorské divadlo. Překvapením bylo pro nás neznalce také rádoby obyčejné Frisbee v podobě „Ultimate“, které se řadilo také do kategorie PP, a to díky svému úvodu a způsobu provedení kurzu.

            Jedničkové průměrné hodnocení se dále často nacházelo v některých z opakovaných běhů různých her v místnosti a dále také při aktivitách spíše odpočinkových a zábavních. Tj. Dílna školy samby Tam Tam Batucada, Country tance, Lezení na cvičné stěně a v neposlední řadě také při turnaji v kuželkách :-)

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 


                       


                                              

 

 

 

 

  


<< zpět
 
Web provozuje OS Kadet Třebíč
Technická realizace, design Tajfun Digital 2004 - 2007
TOPlist