Vítejte na cvvz.cz
CVVZ 2006 16.-19.11.2006 Ostrava
CVVZ.CZ
Nejste přihlášen
DISKUZE k CVVZ 2006 OSTRAVA >>

Termín
 • 16. až 19. 11. 2006 (čtvrteční večer až nedělní poledne)
Místo konání
 • Střední škola technická, Hasičská 49, Ostrava - Hrabůvka, 705 00
 • Do konce roku 2005 se škola jmenovala SOU strojírenské
 • Ve škole je nyní 1300 studentů
 • Její adresa je www.sos-sou-ostrava.cz
Vybavení školy
 • Škola má 60 učeben běžných a 3 počítačové, dvě velké tělocvičny, bazén 25 m, tři baletní sály, kinosál
Typy účastníků
 • Abychom rozšířili možnost účasti, zavádíme nový typ účastníka
 • Standardní je "STÁLÝ ÚČASTNÍK", který bude ve škole ubytován a bude se zde stravovat, tak jako na minulých CVVZ. Takových účastníků bychom chtěli mít na CVVZ 1000.
 • Novým typem je "DENNÍ ÚČASTNÍK", který se pouze účastní programu, není ve škole ubytován a ani se zde nestravuje ve školní jídelně (samozřejmě může využít bufety). Podle svého zájmu se přihlásí na kombinaci čtvrtek + pátek (D1) nebo sobota + neděle (D2), nebo na obě kombinace (D12). Toto je nabídka především pro zájemce z Ostravy a okolí, ale pokud si kdokoli další domluví ubytování jinde (např. v některých klubovnách), může také využít tento typ účastníka. Předpokládáme, že denních účastníků by mohlo být až 300, ale jejich počet není omezen.
 • Tím chceme zvýšit kapacitu CVVZ nad 1000 účastníků
 • Jednotlivé typy účastníků a příp. dny u denních účastníků odlišíme barvou vizitky
Přihlašování
 • Od června 2006, opět pouze pomocí internetového formuláře
 • Počet přihlášených účastníků je omezen pouze v kategorii "Stálý účastník" na 1100 přihlášených v této kategorii. V ostatních kategoriích žádné omezení není
 • Na hlavní stránce je počítadlo, které oznamuje počet přihlášených účastníků v jednotlivých kategoriích
 • Administrátor databáze má právo změnit typ účastníka, pokud ten jej zadal chybně. O změnu může žádat i účastník na adrese info@cvvz.cz
 • Poslední termín přihlášení(pokud se kapacita nenaplní dříve), je pátek 10. 11. 2006 do 24 hod. To platí pro všechny kategorie účastníků
Účastnický poplatek
 • Základní poplatek pro stálé účastníky je 350 Kč a pro denní účastníky 50 Kč na den (resp. kombinaci ČT+PÁ nebo SO+NE, viz výše). Pro hospodaření CVVZ máme zřízen speciální účet u E-banky. Stav účtu a také to, kdy byla na účet připsána kterákoli platba lze zjistit na adrese
  http://www.ebanka.cz/tran_uct/2217506001.html
 • Velké kolektivy mohou hradit účastnický poplatek najednou na základě formuláře, který je na internetu také k dispozici (v záhlaví registračního formuláře).
 • Číslo účtu E-banky, na který se hradí účastnický poplatek, je 2217506001/2400. Jako variabilní symbol uvádějte ID účastníka, které Vám bylo přiděleno při registraci, nebo IČO organizace v případě hromadné platby.
 • Účastníci ze Slovenska mohou platit účastnický poplatek do Slovenskej sporitelny v Bratislavě, číslo účtu 630273230 / 0900. Variabilní symbol platby je opět ID účastníka, které získá při registraci. Účet obhospodařuje spolupracující organizace YETI Bratislava, která na svých stránkách také vede seznam plateb účastnických poplatků. Pro slovenské účastníky je základní poplatek 450 Sk a pro denní účastníky 70 Sk za jeden den.
 • Poslední termín úhrady účastnického poplatku je stanoven na pátek 10. 11. 2006 24.00, kdy musí být platba již připsána na účet (u E-banky nebo u Slov. spořitelny). Pokud to do této doby nestihnete, zvyšuje se poplatek na 500 Kč pro stálé účastníky (přihlášené) a na 100 Kč za den pro denní účastníky. Denní účastníci se mohou registrovat i během CVVZ za tento zvýšený poplatek.
 • Úhradu provádějte přednostně převodem z účtu na účet. Jen tak se do výpisu u E-banky dostane ve variabilním symbolu ID účastníka a tím můžeme bezprostředně po připsání na účet vyznačit v databázi platbu, čímž se pro účastníka otevře možnost objednávání programů, ubytování a stravování. Tento přenos se provádí ručně, takže je možné max. dvoudenní zpoždění přenosu. Nesrovnalosti reklamujte na adrese info@cvvz.cz. Pokud ovšem poplatek uhradíte složenkou České pošty, musí nám pošta poslat avízo o platbě, kde je VS plátce uvedeno. Tím dochází až k týdennímu zpoždění v zápisu do databáze.
Ubytování
 • Klasicky ve třídách na vlastní karimatce a ve vlastním spacáčku
 • Po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku si můžete rezervovat místo v některé spací třídě, podobně jako se přihlašujete na programy. A tak jako u programů se můžete podívat kdo se s vámi programu účastní, tak stejně i zde se budete moci podívat, s kým budete ubytováni. Velké kolektivy mají možnost si předem zamluvit třídu. Tento způsob ubytování je zahrnut v účastnickém poplatku pro stálého účastníka.
 • Lektoři budou ubytováni na internátu v klasických buňkách se sociálním zařízením, pokud si výslovně nebudou přát ubytování ve škole se svým kolektivem.
 • Vzhledem k tomu, že škola má internát i pokoje hotelového typu, mohou si účastníci objednat i toto ubytování. Doplatek za ubytování na internátu je 100 Kč za noc a 150 Kč za noc při ubytování na hotelu. O toto ubytování se přihlaste na adrese info@cvvz.cz a doplatek uhradíte až na výzvu pořadatelů. Počet míst je omezen a nejprve budou ubytováni lektoři. Termín úhrady je shodný s účastnickým poplatkem. Na místě se poplatek zvyšuje na 200 Kč za noc v internátu a 300 Kč za noc na hotelu.
Stravování
 • Stravování je zajištěno ve školní jídelně pro stálé účastníky, pořadatele a lektory. Kromě školní jídelny budou k dispozici bufety, který mohou využít i denní účastníci. Po úhradě účastnického poplatku si mohou stálí účastníci vybírat z nabídky tří jídel na obědy a večeře. Snídaně budou formou švédských stolů. Účastník může rovněž odmítnout jídlo, tím ovšem nemá nárok na snížení účastnického poplatku.
 • Abychom předešli frontám u jídelny, budou opět vyhrazené časy na jídlo a účastníci se na ně budou přihlašovat stejně jako na programy v bloku objednávání programů. Pokud si účastník nevybere žádný jídelní program do ukončení přihlašování na programy (pátek 10. 11. 2006, 24.00), přidělí mu pořadatelé některý volný čas bez ohledu na jeho vybrané programy.
Objednávání programů
 • Objednávání programů je rovněž umožněno pouze účastníkům, kteří již zaplatili účastnický poplatek a jejichž platba byla zapsána do databáze účastníků. Programy si můžete vybírat a příp. se z nich odhlašovat až do pátku 10. 11. 2006, 24.00, kdy bude zastaveno objednávání i změny v programech. Na volné programy bude možno se doregistrovat i přímo na CVVZ.
 • Programy s doplatkem jsou ty, kde jsou přímé výdaje na jednoho účastníka. Jedná se o koncerty a další. U těchto programů budou přihlášení účastníci hradit uvedený poplatek při prezenci a dostanou k účasti na programu zvláštní vstupenku.
V Ostravě 3. dubna 2006, aktualizováno 13. června 2006 a 21. 9. 2006

 
Web provozuje OS Kadet Třebíč
Technická realizace, design Tajfun Digital 2004 - 2006
TOPlist